Augmenta la renda per declarant al Baix Llobregat el 2019

Imprimeix

La mitjana comarcal és de 23.518 euros i se situa lleugerament per sobre de la catalana

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat una nova edició de l’anàlisi municipal de l’Estadística de persones declarants de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2019, a partir de les dades de l’Agència Tributària. Es proporcionen així indicadors municipals de renda i de distribució d’aquesta, gràcies a l’explotació del Model 100 de la declaració que incorpora totes les persones obligades a declarar per l’IRPF i també aquelles que tot i no estar obligades a declarar, ho han fet. També s’incorporen les dades del Model 190 pel que fa a les rendes exemptes

Captura de pantalla 2022 01 10 a las 9.10.37

Captura de pantalla 2022 01 10 a las 9.13.19

La renda disponible mitjana per declarant del Baix Llobregat l’any 2019 és de 23.518 euros, i ha pujat en 862 euros de mitjana respecte de la dada de 2018. Aquest increment de la renda mitjana segueix la tendència del conjunt de Catalunya. La renda disponible per declarant al Baix Llobregat es situa lleugerament per sobre de la catalana.

renda 19 2

El pes de les rendes del treball sobre el total de rendes de la comarca disminueix lleugerament respecte de l’exercici anterior, però comparativament amb Catalunya, el Baix Llobregat té un pes superior de les rendes provinents del treball (81,4% del total de rendes davant el 77,9% català).

Captura de pantalla 2022 01 10 a las 9.13.30

Pel que fa al tipus de rendes, respecte als anys anteriors baixa lleugerament el pes de les rendes de capital mobiliari i d’activitats econòmiques i puja el pes de rendes exemptes i béns immobles.

Captura de pantalla 2022 01 10 a las 9.13.42

El Baix Llobregat té una proporció de declaracions en el tram més baix de base imposable (de menys de 6.010 euros) superior a la mitjana de Catalunya. La comarca presenta un major pes en les declaracions entre 18.030 euros i 30.050 euros de base imposable i, en arribar al tram de declaracions de rendes molt altes, amb base imposable superior a 60.101 €, el Baix Llobregat torna a estar per sota de Catalunya.

Captura de pantalla 2022 01 10 a las 9.39.57

Captura de pantalla 2022 01 10 a las 9.39.47

Respecte de l’any 2018, els trams de renda entre 6.010 euros  i 18.030 euros són els que disminueixen el seu pes respecte del total. En canvi, augmenta el seu pes respecte al total, la resta de trams de renda, destacant el tram inferior (fins a 6.010 euros i entre 30.050 i 60.101 euros.

Redacció / Foto: Arxiu