La Diputació de Barcelona avança fins a 110 MEUR als ajuntaments

Imprimeix

La corporació ha intentat pal·liar la falta d’ingressos dels consistoris arran de la suspensió del cobrament de tributs

La Diputació de Barcelona transferirà els pròxims dies 60 milions d'euros més a l'Organisme de Gestió Tributària per a bestretes als ajuntaments de la província, així com els seus avançaments. Amb aquesta injecció, la Diputació ja haurà destinat 110 milions d'euros a fer front a la situació a què es veuen abocats els ajuntaments, arran de la suspensió fins a nou avís del cobrament dels tributs.

EntradaCanSerra portada

Cal recordar que, atesa la situació excepcional de crisi sanitària, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona manté aturada la recaptació executiva i, per tant, no dicta provisions de constrenyiment, diligències d'embargament ni altres actuacions del procediment executiu respecte dels tributs corresponents als ajuntaments que tenen delegada la recaptació. A més, i en compliment del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, també s'han ampliat els terminis de pagament de les pròximes liquidacions de tributs, com ara l'Impost de Béns Immobles, fins al mes de juliol.

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha treballat per adaptar l'assistència tècnica a les necessitats de cada govern local, facilitant tots els mitjans perquè els ajuntaments hagin pogut decidir els seus calendaris en funció de les seves realitats i necessitats concretes.

Redacció / Fotos: Aj. Begues