Esplugues aprova la modificació el PGM per impulsar l’activitat econòmica

Imprimeix

S’ha volgut preservar i defensar els polígons industrials del Gall, Montesa i La Plana de possibles transformacions per a usos residencials o altres

En la sessió del Ple ordinari d’Esplugues de Llobregat va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità en els àmbits dels tres polígons industrials de la ciutat, El Gall, Montesa i La Plana, amb l’objectiu de preservar i potenciar el caràcter industrial d’aquests àmbits. Cal remarcar que aquests tenen una situació excel·lent, ja que són espais per a activitat industrial i econòmica estratègicament ubicats, en la mateixa trama urbana i ben comunicats amb el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona. A més, tenen una extensió limitada, motiu pel qual l’Ajuntament ha volgut preservar-los i defensar-los de possibles transformacions no desitjades, com ara les transformacions per implantar usos residencials o d’altres usos que es consideren impropis per a aquests emplaçaments.

53681656

Poligono Industrial Montesa 232994555 2

Amb aquestes modificacions al PGM es busca que es pugui satisfer amb solvència els requeriments que són propis de les noves activitats industrials d’avui dia, amb la millora de l’espai públic destinat a les mobilitats, la millor utilització del parcel·lari i de l’edificació existent, i l’adequació dels usos admesos. S’ha aprovat per una àmplia majoria, ja que hi han votat a favor tots els regidors i regidores, a excepció de la regidora de la CUP que s’ha abstingut.

Redacció / Fotos: Arxiu